Bli medlem

Meld deg inn i Norske Kvantemedisinere i dag - det eneste særforbundet for kvantemedisin, energi og informasjons medisin ved å sende inn utfylt skjema til nkm@nkm.no

Søknadsskjema for medlemskap i Norske Kvantemedisinere - NKM

NKM organiserer terapeuter som jobber med apparatene: QUEX ED, QUEX S, Eductor, SCIO, Indigo, LIFE System, Introspect og E-Lybra.

NKM er registrert i Registeret for Alternative Behandlere i Brønnøysund. Våre medlemmer tilfredstiller kravene for å kalle seg Registrert Kvantemedisiner MNKM og har dermed momsfritak på sine tjenester.

NKM er medlem av Sammenslutningen av Alternative Behandler Organisasjoner SABORG.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på om et medlemskap hos oss kan være av interesse for deg.