Hva er kvantemedisin?

Kvantemedisin er en betegnelse for undersøkelse og behandling med datastyrte teknologier. Via kroppens informasjonssystemer leses av og/eller korrigeres ubalanser ved hjelp av frekvenser og energetisk informasjon. Dette er en ikke-invasiv behandling som stimulerer kroppens selvregulerende mekanismer.

 

Definisjon av begrepene:


Med "Kroppens Informasjonssystem" menes blant annet kroppens cellekommunikasjon og de elektromagnetiske felter (The Living Matrix).


Med "korrigere ubalanser" menes å hente informasjon om og balansere vibrasjonsnivået i cellemembranen, de molekylære svingningene, samt korrigering av den totale homeostasen.


Med "ikke-invasiv behandling" menes å hente informasjon om og balansere kroppens energisystemer, uten perforering av kroppens overflater eller tilføringer peroralt.

 

Det som skiller Kvantemedisin fra andre datastyrte system, som vanlig biofeedback:
Begrepet kvantemedisin brukes om teknologi som fokuserer på aspekter definert innen kvantefysikk.

 1. Hensikten med kvantemedisin er å gjenopprette det korrekte frekvensspekteret og det bioenergetiske feltet.
   

 2. Det energetiske aspektet av de molekylære svingningene defineres som størrelsen på orbitalen. Det vil si hvor stor bane elektronene beveger seg i, og dermed også hvor raskt elektronet beveger seg. Frekvensen endres nødvendigvis ikke selv om orbitalen endres.
   

 3. Det tredje aspektet er at kvantemedisin kombinerer informasjonsmedisin med frekvensmedisin slik at påvirkningen blir så optimal som mulig 
   

Alle kroppens celler består av molekyler, og cellenes bioenergetiske felt kan svekkes ved negative livsstilspåvirkninger og helseproblemer.

Kvantemedisinske apparater i bruk i Norge pr i dag, som ligger til grunn for medlemskap i NKM, og som kommer inn under definisjon av Kvantemedisin:

 • QUEX ED

 • QUEX S

 • Eductor

 • SCIO

 • Indigo

 • L.I.F.E. Systems

 • Introspect

 • E-Lybra

DNA
91109033_3453350961346749_64652394434721