top of page

NKM - Norske Kvantemedisinere 

NKM ble stiftet som organisasjon i 2007. Da hadde et interimstyre jobbet et helt år med oppbyggelse av selve organisasjonsstrukturen.

Det første årsmøtet ble holdt på Garder Kurs og Konferansesenter utenfor Oslo.
Intensjonen med å starte NKM var å starte en egen interesseorganisasjon for terapeuter som jobbet med datastyrt teknologi innenfor komplementær medisin.
I denne prosessen har det vært viktig å både definere hva som ligger i begrepet kvantemedisin og hvilke apparater som definerer under denne kategorien.

Årsmøtet 2012 vedtok følgende definisjoner:
Kvantemedisin er en betegnelse for undersøkelse og behandling med datastyrte teknologier. Via kroppens informasjonssystemer leses av og/eller korrigeres ubalanser ved hjelp av frekvenser og energetisk informasjon.
Dette er en ikke-invasiv behandling som stimulerer kroppens selvregulerende mekanismer.

Definisjon av begrepene:
Med "Kroppens Informasjonssystemer" menes blant annet kroppens cellekommunikasjon og de elektromagnetiske felter (The Living Matrix).

Med "korrigere ubalanser" menes å hente informasjon om og balansere vibrasjonsnivået i cellemembranen, de molekylære svingningene, samt korrigering av den totale homeostasen.

Med "ikke-invasiv behandling" menes å hente informasjon om og å balansere kroppens energisystemer, uten perforering av kroppens overflater eller tilføring peroralt.

Det som skiller Kvantemedisin fra andre datastyrte system, som vanlig biofeedback:

Begrepet kvantemedisin brukes om teknologier som fokuserer på aspekter definert innen kvantefysikk:

1. Hensikten med kvantemedisin er å gjenoprette det korrekte frekvensspekteret og det bioenergetiske feltet.


2. Det energetiske aspektet av de molekylære svingningene defineres som størrelsen på orbitalen. Det vil si hvor stor bane elektronene beveger seg i, og dermed også hvor raskt elektronet beveger seg. Frekvensen endres nødvendigvis ikke selv om orbitalen endres.


3. Det tredje aspektet er at kvantemedisin kombinerer informasjonsmedisin med frekvensmedisin slik at påvirkning blir så optimal som mulig.

Alle kroppens celler består av molekyler, og cellenes bioenergetiske felt kan svekkes av negative livsstilspåvirkninger og helseproblemer.

Kvantemedisinske apparater i bruk i Norge pr i dag, som ligger til grunn for medlemskap i NKM, og som kommer inn under definisjonen av Kvantemedisin:

QUEX ED, QUEX S, Eductor, SCIO, Indigo, L.I.F.E Systems, Introspect, E-Lybra

QUEX%20-%20ED_edited.png
Screen Shot 2019-08-12 at 10.12.57 pm.pn
Screen Shot 2019-08-12 at 2.12.50 am.png
QUEX - ED
QUEX - ED

press to zoom
QUEX - S
QUEX - S

press to zoom
Life system
Life system

press to zoom
QUEX - ED
QUEX - ED

press to zoom
1/6
bottom of page